top of page
  • ΗellasNet

Καταδίκη μηχανικού για πλαστογραφία ενημεροτήτωνΠοινή φυλάκισης 11 μηνών με 3ετή αναστολή επέβαλε χθες το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου, επικυρώνοντας σχετικό πρακτικό ποινικής διαπραγμάτευσης σε έναν μηχανικό δημοσίων έργων, που κρίθηκε ένοχος πλαστογραφίας καθώς υπέβαλε μη έγκυρα δικαιολογητικά για την ανάθεση 5 έργων σε ετερόρρυθμη εργοληπτική εταιρεία που εκπροσωπεί.

Όπως έγραψε η «δημοκρατική», μη έγκυρα δικαιολογητικά είχαν προσκομιστεί από την εργοληπτική εταιρεία για τα ακόλουθα έργα:

-Κατασκευή πεζοδρομίων από ιρλανδική διάβαση Κολυμπίων έως το ξενοδοχείο Λεβάντε. -Συμπλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ. -Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου ΔΕ Καλλιθέας με το δίκτυο ακαθάρτων. -Αποπεράτωση – διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Μεσαναγρού.-Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην ΔΚ Αγ. Ισιδώρου. Θυμίζουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει προχωρήσει στην ανάκληση τριών αποφάσεων που έλαβε και με τις οποίες κατακυρώθηκαν διαγωνισμοί για την ανάθεση δημοσίων έργων στην ετερόρρυθμη εργοληπτική εταιρεία της Ρόδου, η οποία φέρεται να έκανε χρήση μη έγκυρων βεβαιώσεων.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, διαπίστωσε ότι οι υποβληθείσες από τον οριστικό μειοδότη των έργων ενημερότητες του ΕΦΚΑ ήταν μη έγκυρες. Πιο συγκεκριμένα, οι Επιτροπές Διαγωνισμών λαμβάνοντας υπόψη την ασφαλιστική ενημερότητα και την βεβαίωση περί μη απασχόλησης μηχανικών που μεταξύ των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για τρεις διαγωνισμούς που υπέβαλε η συμμετέχουσα εταιρεία διενήργησε δειγματοληπτικό έλεγχο στα προσκομισθέντα φωτοαντίγραφα για να εξακριβωθεί η ακρίβεια των στοιχείων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υπογραφής συμφωνητικών. Από την απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας προέκυψε ότι τα παραπάνω δύο δικαιολογητικά εκδόθηκαν για άλλο φορέα και δεν είναι έγκυρα, ώστε δεν είναι δυνατή η υπογραφή των συμβάσεων για τρία έργα.

Στη συνέχεια και από τις Επιτροπές Διαγωνισμών και των δύο λοιπών έργων, επίσης διασταυρώθηκε η μη εγκυρότητα των προσκομισθέντων ίδιων δικαιολογητικών. Ακολούθησε έγκαιρη ενημέρωση για την αποφυγή οποιασδήποτε διοικητικής πράξης και ενημέρωση των μελών που συμμετείχαν σε δημοπρασία. Επιπλέον, ανακλήθηκε η πρόσκληση υποβολής εγγυητικής επιστολής και υπογραφής σύμβασης που είχε γίνει για το πρώτο έργο.

Η εργοληπτική εταιρεία υποστηρίζει ότι από παραδρομή υποβλήθηκαν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωσης μη απασχόλησης μηχανικών, ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη, αντικαθιστάμενα με άλλα που ως ορθά πλέον ταυτόχρονα στις 25-08-2017 κατέθεσε, υποστηρίζοντας ότι η αντικατάστασή τους είναι επιτρεπτή και χωρίς έννομες συνέπειες.

Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου έχει γνωμοδοτήσει, ότι εφόσον διαπιστώθηκαν κατά τρόπο ομολογημένο ουσιαστικά και από την εταιρεία ότι τα πιο πάνω δικαιολογητικά κατά τις προθεσμίες του διαγωνισμού υποβλήθηκαν δεν ήταν έγκυρα, έστω από παραδρομή, ορθά επέρχονται εναντίον αυτής όλες οι συνέπειες. Εκρινε, επίσης ότι η πράξη μένει ατιμώρητη ποινικά, εφόσον ο υπαίτιος με ελεύθερη βούλησή του ανακάλεσε με νέα έκθεσή του και δεν έχει εκδοθεί ακόμη η τελειωτική, απόφαση ούτε επήλθε κάποια έννομη συνέπεια.

Απολογούμενος είχε τονίσει ότι δεν του ήταν γνωστό ότι ο μνημονιακός και αντισυνταγματικός νόμος που αφορά στις εισφορές του ΕΦΚΑ τον Ιούλιο του 2017, εντελώς απροειδοποίητα για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες ήρθε να απαιτήσει αναδρομικά οφειλές από την 01/01/2017, γιατί από τότε τέθηκε σε εφαρμογή. Με τον νέο αυτό νόμο κατατάχθηκε στην υψηλότερη κλίμακα με μηνιαίες εισφορές 1.500,00€ καταλογίζοντάς του οφειλές αυθαίρετα από την αρχή του έτους οι οποίες θα έπρεπε να είχαν εξοφληθεί την 31/07/2017 για να μην καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Σκέφτηκε για να κερδίσει λίγο χρόνο να πλαστογραφήσει τις ασφαλιστικές ενημερότητες.

Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρέστη ο δικηγόρος κ. Βασίλης Καταβενάκης. Πηγή: www.dimokratiki.gr - Δαμιανός Αθανασίου

8 views0 comments
bottom of page