Απολογισμός πρώτου χρόνου διοίκησης του Δήμου Ρόδου

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ - ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Share

Η Δημοτική Παράταξη  «Αλλάζουμε τη Ρόδου» βάσει του καταστατικού της αποτελεί πλέον δημοτική κίνηση πολιτών που εκφράζει μια συλλογική προσπάθεια των δημοτών της νήσου Ρόδου για την ουσιαστική αυτοδιοίκηση του τόπου και την επίλυση των προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας με τη συντονισμένη παρέμβαση και συμμετοχή των μελών της.

Μετά την οριστική έγκριση και  εγγραφή του καταστατικού της στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ρόδου που πραγματοποιήθηκε στις 6-3-2012 προχώρησε σήμερα 31 -3 – 2012 στην εκλογή του διοικητικού της οργάνου.

 

Βασικοί στόχοι της κίνησης είναι :

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο ΡΟΔΙΝΙ ο Δήμαρχος Ρόδου Στάθης Κουσουρνάς ως πρόεδρος της κίνησης  παρουσίασε τη σημερινή κατάσταση του νέου Δήμου Ρόδου αναλύοντας  τον απολογισμό του πρώτου έτους λειτουργίας του ενώ έδωσε τους στόχους της ερχόμενης τριετίας βάσει του σχεδιασμού και του προγραμματισμού του επιχειρησιακού σχεδίου 2012-2014.

Αναλυτικότερα ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη νέα Διοικητική δομή όπως διαμορφώθηκε με βάση τον νέο ΟΕΥ, στην οικονομική κατάσταση και στην ακίνητη περιουσία του Δήμου. Παρουσίασε τα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη την τρέχουσα περίοδο  ενώ εστίασε στον μεγάλο αριθμό των χρηματοδοτούμενων έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και INTERREG.

Στη συνέχεια κατά τον απολογισμό του πρώτου χρόνου λειτουργίας του νέου Δήμου ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι βάσει των απαιτήσεων του νέου θεσμικού πλαισίου αλλά και τις δυσκολίες που σήμαινε η  συνένωση των επιμέρους υπηρεσιών παρουσίασε μεγάλο φόρτο εργασιών με αρκετές δυσκολίες για τη διεκπεραίωση των πολλών επιμέρους διαδικαστικών θεμάτων. Μεγάλος αριθμός πολύπλοκων διαδικαστικών και διοικητικών θεμάτων έπρεπε να διεκπεραιωθούν μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου σε πολύ περιορισμένα χρονικά όρια. Συγκροτήθηκαν οι απαραίτητες επιτροπές και ομάδες εργασίας ενώ έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τη συγχώνευση ή κατάργηση των Νομικών προσώπων των πρώην Δήμων.

Οι Υπηρεσίες του Δήμου οργανώθηκαν μέσω του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που συντάχθηκε από στελέχη του,  βάσει των νέων αναγκών και απαιτήσεων. Δημιουργήθηκαν και οργανώθηκαν νέες Διευθύνσεις για την άσκηση των μεταβιβασθέντων αρμοδιοτήτων όπως η Διεύθυνση Πρωτογενούς τομέα, Κοινωνικής πολιτικής και

Υγείας  αλλά και τη σηματοδότηση της πορείας του νέου Δήμου με τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τη Διεύθυνση Τουρισμού και τη Διεύθυνση Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών. Οι Υπηρεσίες εξακολουθούν  να οργανώνονται στην κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες.

Τέλος ο Δήμαρχος παρουσίασε τον προγραμματισμό της τριετίας αναλύοντας το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου για τα έτη 2012-2014

Share